Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

bangbangyouredead
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 18 2015

bangbangyouredead
Od genialności do trywialności il n’y a qu’un pas [tyl­ko jeden krok]. Jest to ten krok, który ja robię zawsze.
— witkacy

June 17 2015

bangbangyouredead
-Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Gorzej, że ta śmierć bywa nagła, ot co! I że człowiek nie może nawet powiedzieć, co będzie robił dzisiejszego wieczoru... (...)".
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
bangbangyouredead
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
bangbangyouredead
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

May 30 2015

bangbangyouredead
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk

May 27 2015

bangbangyouredead
No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— Mistrz i Małgorzata
bangbangyouredead
Kiedy sobie uświadomisz, że niczego ci nie brakuje, cały świat będzie należał do ciebie
— Lao - Tse
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

May 25 2015

bangbangyouredead
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromperseweracje perseweracje viayankowa yankowa

May 14 2015

bangbangyouredead
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viaidjet idjet
bangbangyouredead
8094 8f2a
Reposted fromzatora zatora viaidjet idjet

May 10 2015

bangbangyouredead
9555 b626
Reposted fromdontstoploving dontstoploving viarzuczasty rzuczasty

May 07 2015

bangbangyouredead
Nad wszystkim co robię unosi się niezłomne poczucie ironii.
— Jim Morrison
Reposted fromnatinat natinat viadumbscream dumbscream

May 06 2015

bangbangyouredead
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
bangbangyouredead
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

May 05 2015

bangbangyouredead
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viawasteland wasteland

May 02 2015

bangbangyouredead
11/2015
Jeżeli - Julian Tuwim
A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, tobą cudną,
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to... trudno. 

A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
bangbangyouredead
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
bangbangyouredead
Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
bangbangyouredead
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl